English Site

 
 

 

İTÜ İktisat Yüksek Lisans Programı Haydar Kazgan İktisat Seminerleri 2012-2013 Güz Yarıyılı programı için tıklayınız.

Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir, Prof. Dr. Öner Günçavdı ve Y.Doç. Dr. Saime S. Kayam`ın derledikleri Yakın Tarihimizin İktisadi Panoraması adlı kitap Türk Tarih Kurumu tarafından 2010 yılında basılmak üzere kabul edilmiştir. Bu çalışmada Türkiye iktisat tarihinin son iki yüzyılını kapsayan yazılar aslında atalet ve durağanlığın egemen olduğu geleneksel bir yapıdan değişime giden bir süreçte bir bütünün parçaları veya evreleri şeklinde düşünülmüştür. Prof.Dr. Haydar Kazgan'a ithaf edilen bu kitapta ayrıca hocanın Türkiye İktisat Tarihi araştırmalarına yaptığı katkıyı ve finans tarihi alanında öncü rolünü ortaya koyan yazılar da yer almaktadır.

"İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İktisat Bilimi ve İktisat Eğitiminin 100.Yılı"
Öner GÜNÇAVDI

23 Ağustos 2009 Tarihinde Prof.Dr. Haydar Kazgan Vefat Etmiştir.

Uluslararası Ortadoğu İktisatcılar Birliği Kongresi
Ortadoğu İktisatcılar Birliği’nin 2010 Yaz toplantısı 17-19 Haziran 2010 tarihleri arasında ESAM tarafından İTÜ İşletme Fakültesinde yapılacaktır.  Ortadoğu İktisatçilar Birliği, Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkeleri ile  Türkiye ekonomisi üzerine çalışmalar yapan iktisatçiları biraraya getirmeyi  amaçlayan, kar amacı gütmeyen ve politik amaçları olmayan bir birliktir. Birliğin amacı konusu dahilindeki ülkelerdeki kaliteli araştırmaları desteklemek ve bu araştırmaları yapan kişi ve kurumlarla uluslararası işbirliğini sağlamaktır. Birliğin Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin yanında Türkiye’den de birçok üyesi bulunmaktadır.

İtü-Haberder Basın Bülteni

ESAM Müdürü Prof.Dr. Öner Günçavdı ile Yrd.Doç.Dr. Mehmet Erçek, New York'ta bulunan Levin Enstitüsünde "Türkiye'deki İş Dünyasının tarihi evrimi" konusunda bir konferans vermiştir.

ESAM ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliği ile   gerçekleştirilen bir AB uygulama projesi tamamlandı.