English Site

    Eğitim Programları > Finans Yöneticiliği Sertifika Programı
   

PDF Format 

Programın Amacı: Programın temel amacı, küreselleşen dünya ekonomisinde önemi giderek artan finansal piyasaların ve finansal akımların işleyiş şekline hakim ve bu piyasalarda yönetsel kararlar verme yetenekleri ile donanmış, analitik düşünce yapısına sahip yönetici adayları yetiştirmektir.  Bu program lisas branşı ne olursa olsun, finans piyasalarında yer almak isteyen ya da rekabet şansını artırarak daha çabuk yükselmek isteyen herkesin taleplerini karşılayabilecek bir içerik sunmaktadır.

Kimler Katılabilir?: Dört yıllık bir yüksek öğretim kurumundan mezun olan bütün adaylar bu programa katılabilir.

Programda Yer Alan Dersler:

I.DÖNEM (6 hafta)
- Finansal Muhasebe
- Finansal Ekonomi
- Finansal İstatistik


II.DÖNEM (6 hafta)
- Finansman Yönetimi
- Finansal Hukuk
- Menkul Kıymetler ve Türev Finansal Araçlar

Öğretim Kadrosu:
- Prof.Dr. Öner Günçavdı
- Prof.Dr. Mehmet Bolak
- Prof.Dr. Veliye Yanlı
- Doç.Dr. Suat Küçükçifçi
- Doç.Dr. Raziye Selim
- Yrd. Dr. Oktay Taş
- Yrd Dr. Kübra Doğan Yenisey

Program Belgesi: Başarılı katılımcılar uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaktır. Başarılı olamıyan katılımcılara ise katılım belgesi verilecektir.  Uzmanlık sertifikası alamayan katılımcılar başarısız oldukları dersleri kısmi ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir defaya mahsus olmak üzere başarılı oldukları taktirde uzmanlık sertifikası alabilirler.

Program Süresi:  Toplam 108 saat olan program 12 haftadan oluşan iki dönemde gerçekleştirilmektedir. Dersler haftanın üç günü Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde, İTÜ İşletme Fakültesi Maçka Yerleşkesi’nde, 19:00-22:00 saatleri arasında yapılacaktır. Program dili Türkçedir.

 
Program Koordinatörü:
Prof.Dr. Öner Günçavdı, İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka – İstanbul; Tel: 212-293 13 08/2008; email: guncavdi@itu.edu.tr


Katılım Ücreti:
  Programa katılım ücreti 1,600 TL + KDV olup, dönem başlarında iki taksit


Gerekli Belgeler:
  Başvuru formu (program sekreterliğinden fax ile temin edilebilir), mezuniyet diplomasının fotokopisi, önkayıt ücretinin makbuzu, üç adet vesikalık  fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesi.


Önkayıt için tel
: 0212-2462046-251 08 09; Fax:212-292 42 66

Eğitimler 10 Ekim haftasında başlayacaktır.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İTÜ Senatosunun 8/7/2004 günlü 392. toplantısında alınan karar doğrultusunda kurulmuş ve Merkez kurulları, kuruluş tarihini izleyen 3 yıllık bir süre için aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


Programdan
Görüntüler